Hedefli Mesaj » Ücretlendirme


 • Hedefli Mesaj
 • Ücretlendirme
 • Sıkça Sorulan Sorular
 
 

Mesaj Ücretlendirmesi:


Hedefli Mesaj ile gönderilen her 1 SMS müşterinin Toplu SMS tarifesinden 5 SMS olarak ücretlenecektir, taahhütten düşecektir.

Hedefli Mesaj Ücretlendirme